The proposed solutions

De voorgestelde oplossingen voor de Kashmirkwestie

 en hun positieve en negatieve aspecten

Het centrale probleem van bestemming van de grondwettelijke toekomst van de staat Jammu en Kashmir, over het algemeen bekend als de kwestie Kashmir,

is het belangrijkste probleem van de relaties tussen India en Pakistan. 

Deze kwestie is de oorzaak geweest van twee van de drie oorlogen tussen India en Pakistan en als dat niet opgelost wordt kan dat de oorzaak zijn van de vierde en dan ook nog een atoomoorlog. Het heeft het bloed van de economieen van beide landen opgezogen door een groot deel van het geld dat besteed had kunnen worden aan ontwikkelingsperojecten is uitgegeven voor verdediging tegen elkaar. Bij dit ales komt nog dat het ondrwerp een hindernis is op de weg  naar meer buitenlandse investeringen in deze landen.

Wat even belangrijk isdat 13 miljoen Kashmiri’s gebukt gaan ondr de rgste vorm van ondrdrukking, vaak geconfronteerd met genocide, groepsverkrachtingen en vernieling van hun bezittingen. Het is geen verrassing dat, behalve sommige gevestigde belangen, de meeste mensen van India en Pakistan de onenigheid willen be-eindigen maar hun nationale ego’s en tegengestelde aanspraken en posities  met betrekking tot de kwestie werhouden hen ervan dat te doen.

Gedurende de laatste 73 jaar hebben verschillende groepen binnen en buiten India, Pakistan en Kashmir diverse oplossingen voorgesteld voor de kwestie en verschillende manieren die toe te passen. 

De belangrijkste oplossingen, voor zover voorgesteld, zijn als volgt :

 1e. Referendum (plebesciet, Kashmiri’s beslissen over hun toekomst,

        zelfbeschikkingsrecht).

2e. Verdeling van de staat (naar bevolkingsgroepen)

3e. Status-quo (wederzijdse grensovergangen mogelijk in Kashmir)

4e. Plaatsing van de staat onder VN-controle/supervisie

5e. Recht op onafhankelijkheid

6e. Oplossing van de kwestie door driepartijengesprekken, bemiddeling of 

      inter-Kashmiri-dialoog

India : autoriteiten misbruiken coronavirus om politieke gevagenen langer vast te houden

India, waar het Hindoe-nationalistische regime van premier Moodi een oorlog voert tegen inheemse volkeren als de Adivasi. Zij moeten nl. plaatsmaken voor de ontginning van grondstoffen ten bate van een aantal multinationals. Maoistische revolutonairen die zich verenigden met de Adivasi begonnen een guerrilla tegen landroof en onderdrukking van de Adivasi en voor sociale bevrijding. Want waar ondrdrukking heerst ontstaat verzet. Door de door de heersende klasse beheerste media worden de guerrilla’s afgeschilderd als “terroristen”. Net zoals hier in Nedrland tijdens de Duitse Nazibezetting (1940-1945) het verzet als “terroristisch” werd beschreven. 

Ook degenen die solidair zijn met inheemse volkeren en hun strijd voor zelfbeschikkuing worden voor “terroristen” uitgemaakt en riskeren arestaties en langdurige gevangenisstraffen.

Een van hen is bijvoorbeeld de bekende schrijver en dichter Varavara Rao.

Geen vrijlating op borgtocht van mensenrechtenactivisten wegens het coronavirus

De Nationale Inlichtingendienst verwierp het pleidooi van Varavara Rao tijdens de zitting van het Hooggerchtshof in Bombay om op borgtocht vrij gelatern te worden. 

Volgens de Nationale Inlichtingendienst zou de bijna 80 jarige

schrijver en dichter gebruik willen maken van de Covid-19-pandemie om op borgtocht vrij gelaten te worden.

Dezelfde argumentnen gebruikte de NID tegen de gevangen 

mensenrechtenactivist Sudha Bharadwaj.

De wraakzuchtige en wrede NID proberen zonder proces de rechtbank te beinvloeden met valse argumenten, zelfs bij een verzoek tot vrijlating op borgtocht. Zij worden beschuldigd van  zogenaamd “terrorisme” en daardoor hebben zij gen enkel recht, zeker geen vrijlating op borgtocht op humane gronden.

Varavara Rao’s situatie staat natuurlijk niet op zichzelf.

Zo zijn vele politieke activisten in India opgepakt die optreden

tegen onderdrukking en discriminatie en voor mensenrechten en sociale grondrechten. Zoals de invalide aan een rolstoel gebonden professor Saibaba die in 2017 samen met 5 andere medestandes tot levenslang werd veroordeeld wegens contacten met de maoisten. Ook zij werden veroordeeld door het Hooggerechtshof van Bombay. Medische behandeling voor professor Saibabu werd door de gevangenisautoriteiten van Nagpur bemoeilijkt. Gelet op zijn slechte gezondheidssituatie heeft Saibaba vrijlating op borgtocht gevraagd wegens gevaar op besmetting met het coronavirus. In de gevangenis van Nagpur zijn maar liest 150 gevangenen positief getest evenals 40 mensen van het gevangenispersoneel.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *