Indian oppression in Kashmir continues

Indiase onderdrukking in Kashmir gaat door

ondanks het Coronavirus

 

De Indiase regering zou eigenlijk alle (politieke) gevangenen moeten vrijlaten gelet op het Coronavirus. Zeker als het gaat om mensen die dicht op elkaar zitten en dan groot gevaar lopen besmet te worden door het Coronavirus.

Ook is volledige toegang tot het internet niet mogelijk sinds de intrekking 5 augustus 2019 van de speciale autonomie van Jammu en Kashmir door de regering van premier Modi. Het wordt bezet door een miljoen Indiase soldaten!

Sinds augustus vorig jaar worden allerlei repressieve wetten toegepast, zoals de Jammu en Ksshmir Openbare Veiligheidsacte, 

Wet Voorkoming van Onwettige Activiteiten. Minstens 1249 Kashmiri’s zitten in administratieve hechtenis d.w.z. zonder enige vorm van proces. Op grond van verschilende wetten zitten 34 kinderen gevangenen.

 

Ruime en vage gevangenisorders zijn uitgevaardigd op grond van de  Openbare Veiligheidsacte Acte die protesteren tegen de heersende Hindu-nationalistische partij BJP onmogeljk moeten maken. Diverse voormalige gevangenen en hun families weigeren te praten over hun gevangenschap uit angst voor repressailes.

 

Mondelinge opdrachten voor detentie maken juridische procedures onmogelijk

 

Volledig in strijd met  jnternationale mensenrechten geeft de uitvoerende macht mondelinge opdrachten voor detentie.

Daardoor wordt het onmogelijk gemaakt tegen gevangenneming een procedure te voeren bij de rchtbank.

Overeenkomstig een uitspraak van de Hoge Raad van India de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen werden

gevangenen in vrijheid gesteld. Maar niet politieke gevagenen, degenen die in administratieve hechtenis vastzitten.

Amnesty International eist van de Indiase regering deze laatste groep vrij te laten. In het bijzonder oudere gevangenen,

kinderen en mensen met medische problemen. Bescherming van de gevangenen dient gegarandeed te worden en toegang

tot medische behandeling.

De regering Modi moet ook de volledige toegang tot internet herstellen in Jammu en Kashmir.

                                                               ——-

 

 

Malediven

 

De Malediven zijn een eilandengroep die bestaat uit 1190 eilenden, gegroepeerd in atollen in de Indische Oceaan ten zuidwesten van India. De eilanden liggen verspreid over een oppervlakte van 90.000 km2. De totale oppervlakte is bijna 

300 km2. Zo’n 200 eilanden zijn bewoond. Het grootste eiland is 5 km2. groot.

De Malediven vormen het kleinste land van Azie en tellen zo’n 400.000 inwoners.

 

Het eenkamerparlement (Majlis) wordt om de 5 jaar gekozen en telt 48 leden.

 

Stijging zeespiegel bedreiging voor de Malediven

 

De Malediven liggen gemiddeld 1 1/2 m. boven de zeespiegel. Daarmee is het het laagst gelegen land ter wereld. Als de zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde dreigen de Malediven onder water te lopen. Klimaatbescherming is niet voor niets een van de prioriteiten van de regering.

 

Geschiedenis

 

Sommige archeologische vonden duiden erop dat de Malediven al 5.000 jaar bewoond zijn. Vanaf 100 jaar voor het begin van de jaartelling was de archipel boeddistisch. In 1154 bekeerde de toenmalige koning zich tot de islam en werden de Malediven een sultanaat. In 1887 kwam het onderr Brits koloniaal protectoraat.

Voor die tijd was het land bijna altijd onafhankelijk geweest, afgezien van o.a.. een 17-jarige overheersing door de Portugezen in de 16e eeuw.

 

In 1965 werd de archipel opnieuw onafhankelijk. In 1968 werd voor een republiek gekozen. Vanaf 1978 was Maumoon Abdul Gayoom president.  Hij werd maar liefst 5x herkozen. Van 1982 t/m 2016 was de archipel lid van het Gemebest.

 

De bevolking is voor het merendeel moslim. Andere godsdiensten zijn verboden.

Sinds de grondwetswijziging van 2007 is de islam voorwaarde is voor het staatsburgerschap van de Malediven.

 

Eind decembe 2004 werd het land getroffen door een tsunami die het gevolg was van een aardbeving onder de Indische Oceaan. 75 mensen kwamen daarbij om, 

13 bewoonde en 29 toeristeneilanden werden toen compleet verwoest.

                                                           

 

 

 

 

Bhutan

 

Bhutan is een koninkrijk dat in het Himalayagebergte ligt tussen China (Tibet) en India. De lokale naam van het land is Druk Tsendhen (het land van de donderdraak). Het land is bijna net zo groot als Nederland en telt zo’n 800.000 inwoners. De officiele taal is Dzongkhe. De hoofdstad in Thimphu.

Bhutan is sinds de verkieizingen van 2008 een constitutionele monarchie met een parlement en een meerpartijenstelsel.

 

Het boeddisme is staatsgodsdienst (66% van de bevolking).33% is hindoe.

De meerderheid van de bevolking woont in de centrale berglanden.

Inheemse Bhutanen vormen 50% van de bevolking, die vewant zijn aan Tibetanen.

Andere grote bevolkingsgroepen zijn de Lhotshampa uit Nepal en de Sharchop uit Assam.

 

Economie

 

Bhutan is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. 

Zeker 30% van de bevolking leeft onder het bestaansminimum. 

De economie is grotendeels gebaseerd op de landbouw waar 90% van de

bevolking werkzaam is. India is de belangrijkste handelspartner.

 

Naast landbouw, bosbouw en huisnijverheid is er nauwelijks industrie.

Er zijn veel mogelijkheden voor de opwekking van electriciteit door het aanleggen van dammen. Export van elektriciteit zorgde voor economische groei.

Het behoud van culturele waarden en bescherming van de natuur spelen een grote rol. De overheid wil duurzaam ontwikkelen met respect voor milieu en cultuur.  Op grond van het nationaal bosbeleid dient voor elke gekapte boom een boom geplant te worden.

 

Door de vele bergketens is het aanleggen van wegen zeer moeilijk en kostbaar.

Dergelijke ontwikkelingsprojecten zijn vaak afhankelijk van contractarbeiders uit India.

 

Geschiedenis

 

2000 jaar voor de jaartelling kwamen al nederzettingen voor in Bhutan (Monpa).

In de 7e eeuw kwam Bhutan vanuit Tibet in de boeddistische invloedssfeer.

Omstreeks 750 kwam Padmasambhava (of Guru Rinpoche) naar Bhutan.

Guru Rinpoche is de voornaamste figuur uit de Bhutaanse geschiedenis.

Hij wordt als een heilige vereerd omdat hij het boeddisme naar Bhutan bracht.

Bhutan was in die tijd en lang daarna een versnipperd land waar lokale vorsten de dienst uitmaakten. In 1616 vluchtte de abt van het Kalungklooster in Tibet naar Bhutan (na een religieus conflict). Door zijn grote religieuze gezag was Ngawang Namgyal in staat geheel Bhutan onder zijn leiding te verenigen. Overal liet hij dzongs, kloosterburchten, bouwen. Dat waren ommuurde vestigingen die werden gebruikt als bestuurlijk centrum en als tempel.  Ngawang Namgyal wist alle militaire aanvallen vanuit Tibet af te slaan. Na zijn dood versnipperde het land weer  en bestreden de verschillende dzongs elkaar. Na jaren van strijd bleek Tongsa de sterkste. In 1907 liet de penlop van Tongsa, Ugyen Wangchuk, zich tot koning kronen. In die tijd was Bhutan vanuit India onder Britse invloed gekomen.

In 1910 werd Bhutan een Brits proectoraat. 

Het Verenigd Koninkrijk bepaalde de buitenlandse politiek. Het onthield zich wel van inmenging in de binnenlandse politiek. In 1949 werd Bhutan onafhankelijk.

 

De huidige monarchie, die dus in 1907 gesticht werd, voert een politiek waarbij alleen de Bhutanen in Bhutan kunnen blijven. Ongeveer 100.000 Nepalezen en Indiers vluchtten naar omliggende kanden. 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *