Afghan refugees must leave Pakistan

Afghaanse vluchtelingen moeten Pakistan verlaten

​​De Pakistaanse regering wil 3 miljoen vluchtelingen terugsturen naar omveilig Afghanistan. Terwijl 80% van hen in Pakistan geboren is. Zij worden (nog) niet gedwongen Pakistan te verlaten. De Pakistaanse overheid probeert de Afgh anen weg te pesten door de toegang te ontzeggen tot banen, scholen, medische voorzieningen, bankverkeer en doormeer politiecontroles. Het net sluit zich langzaam. Hun leven wordt feitelijk onmogelijk gemaakt.

Meer dan 40 jaar burgeroorlog in Afghanistan

De inval van de toenmalige Sowjet Unie en de daarmee gepaard gaande oorlog leidde tot miljoenen vluchtelingen naar Iran en Pakistan. Na de Russisch-Afghaanse oorlog (1979-1989) brak een machtsstrijd uit tussen de moedjahedien onderling. Vanuit de Koranscholen (madrasse’s) begonnen de Taliban vanaf 1964

een succesvol offensief. In 1996 kwamen de Taliban aan de macht.

Deze ultra-orthodoxe Islambeweging werkte nauw samen met Al Qaida van Osama bin Laden.

Na de Twintoweraanslagen van 11 september 2011 viel een leger van de Verenigde Staten Afghanistan binnen. Toen het Talibanregime verslagen was trokken de Westrse legers zich grotendeels terug.

Ondertussen hebben de Taliban zich gehergroepeerd vanuit het berggebied tussen Pakistan en Afghanistan.

Elke dag terreur en aanslagen

De Taliban bezetten momenteel 70% van het Afghaanse grondgebied.

Elke dag vinden aanslagen plaats, vallen er tientallen doden.

Er is geen werk, er zijn geen scholen, geen medische voorzieningen, geen toekomst. En zeker niet voor vluchtelingen die terugkeren.

Miljarden Euro’s van de Europese Unie voor de wederopbouw verdween 

in corrupte zakken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *