Basic data countries of South Asia

Basisgegevens landen van Zuid Azie

India:            federale republiek – 1,3 miljard inwoners – 3.287.263 km2

Pakistan:      islamitische republiek – 210 miljoen inwoners – 796.095 km2

Bangladesh: parlementaire republiek met een meerpartijenstelsel 

                     – 160 miljoen inwoners – 147.570 km2

                     – religies : islam 95%, hindoeisme 4,5 %

                     – talen : Bengaals, Urdu, Engels – hoofdstad : Dhaka

           – economie : kledingindustrie (export-gericht), jute

 (grootste  producent ter   wereld), akkerbouw (rijst, rietsuiker,, tarwe, tabak, thee), visserij.   

Afghanistan: islamitische republiek, presidentieel systeem

– 35 miljoe inwoners

                      – 652.864 km2 – 

Nepal:          federale republiek – 30 miljoen inwoners – 147.181 km2 –

                     -religies : hindoeisme 81%, boeddisme 9%, islam 4%, kirant 3% – 

                     -officiele landstaal : Nepalees – hoofdstad : Kathmandu

-economie : landbouw (rijst, mais, tarwe, gierst, gerst, suikerriet), bosbouw,   visserij, weinig industrie.

Bhutan:        constitutionele monarchie met parlement en meerpartijenstelsel

                     – 800.000 inwoners – 38.394 km2 –  

           – religies : boeddisme (staatsgodsdienst) 66%, hindoeisme 33%                             

                     – officiele taal: Dzongkhe – hoofdstad : Thimphu.

 – economie : export energie (elektriciteit), toerisme,   bosbouw,  landbouw,     mijnbouw.

Sri Lanka       : – constitutionele democratie – 23 miljoen inwoners – 65.610 km2

                           – bevolking : Singalezen, Tamils – religies : boeddhisme 70,2%, 

                             hindoeisme 12,6%, christemdom 7,4%, islam 9,7% 

                           – talen : Singalees, Tamil, Engels 

                           – hoofdstad : Sri Jayewardenapura Kotte

                           – economie : exportgericht (thee, koffie, cacao, textiel,

rubber, kokosproducten, edelstenen, industrieproducten) grootste thee- exporteur ter wereld, toerisme, mijnbouw (edelstenen, grafiet), waterkracht voornaamste energiebron.

Malediven   : ​- archipel (1190 koraaleilenden gegroepeerd in 26 atollen (grootste eiland is 5 km2)

 – republiek – 400.000 inwoners  

 – 300 km2 – religie : islam (soenni)

 – officiele taal : Divahi – hoofdstad : Male.    

 – economie :  toerisme, visserij, scheepsbouw, landbouw.    

                                                                          ——-  

Nepal …. In 1962 kreeg Nepal een nieuwe grondwet. De macht van de koning werd zeer uitgebreid en politieke partijen werden verboden. Daarvoor in de plaats kreeg Nepal het Panchyatmodel, een “partijloze democratie”…..Volgens de koning paste die “partijloze democratie” beter bij de Nepalese volksaard…..Alle volwassenen moesten voortaan 15% van de partijloze kandidaten kiezen voor de  Nationale Panchayat (parlement) kiezen, terwijl de overige 85% van de leden door koning Mahendra werden benoemd. Dat was nogeens een geleide democratie! Het staatshoofd kiest zijn eigen parlement. In 1972 volgde Birendra Mahendra op als koning. Na een volksopstand in 1990 schafte koning Birendra het Panchayatmodel af en voerde een democratische grondwet in. 

Sindsdien werd Nepal geregeerd door de Nepalese Congrespartij. In 1994-1995 stond een communist aan het hoofd van de regering. Nepal heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot voor het begin van de (christelijke) jaartelling. Nepal is de geboorteplaats van de Boeddha.

VOLKSOORLOG 1996 – 2006

Op 1 juni 2001 werd bijna het gehele koningshuis uitgeroeid door kroonprins Dipendra. Hij was boos op zijn ouders omdat die zijn keuze voor een echtgenote niet accepteerden. Daarom schoot hij zijn vader, koning Birendra en zijn moeder, koningin Aishwarya, dood en vermoordde daarnaast een aantal andere leden van de koninklijke familie. Vervolgens schoot hij zichzelf neer. Hij overleed niet meteen. Terwijl hij in coma lag, werd hij tot nieuwe koning uitgeroepen. Drie dagen na de slachtpartij overleed hij alsnog, waarna zijn oom, de broer van zijn vader, Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, de nieuwe koning werd.

In 2002 trok koning Gyanendra tijdelijk de macht naar zich toe, maar deed kort daarna enkele democratiche concessies.

Het maoistische volksbevrijdingsleger had zo’n 60% van Nepal bevrijd. Het aantal strijders lag tussen de 10.000 en 15.000. Hun eerste doel was koning Gyanendra af te zetten en uiteindelijk een socialistsche volksrepubliek te realiseren zoals het China tijdens de tijd van Mao Tse-tung. Ondanks het feit dat Gyanendra veel buitenlandse imperialistische steun kreeg, wonnen de maoistische guerrila’s meer terrein. Dat kwam natuurlijk door de enorme steun van onderdukte en uitgebuite  arbeiders en vooral landarbeiders en kleine boeren.

1 februari 2005 nam koning Gyanendra alle macht in handen en stelde de grondwet buiten werking. Hij ontsloeg minister-president Sher Bahadur Deuba van de Nepalese Congrespartij (premier sinds 2004) en nam zelf het premierschap op zich. De koning verweet Deuba dat hij niet in staat was “de rust” (van uitbuiting, onderdrukking en ellende) in het land te herstellen. Koning Gyanendra regeerde sindsdien als absoluut monarch, maar werd in 2006 gedwongen zijn macht op te geven. Dankzij de overwinningen van het maoistische volksbevrijdingsleger. Op 21 november 2006 werd tussen de door buitenlandse machten in het zadel gehouden regering en de maoïstische rebellen een vredesovereenkomst gesloten. De burgeroorlog had tien jaar geduurd en aan meer dan 12.000 mensen het leven gekost. In juni 2011 werd de laatste landmijn in Nepal onschadelijk gemaakt en werd het land landmijnvrij verklaard.

Afschaffing monarchie en nieuwe grondwet

Op 28 december 2007 stemde de overgrote meerderheid in het Nepalese parlement voor afschaffing van de monarchie. De Nepalese Grondwetgevende Vergadering besloot op 28 mei 2008 deze wet officieel in werking te stellen, waarmee het Koninkrijk Nepal overging in de Democratische Federale Republiek Nepal. De beperkte democratie bracht echter een toename van bureaucratie en corruptie. Het bestuursapparaat is een van de grootste en minst efficiente ter wereld. In 2015 kwam men, zeven jaar na de afschaffing van het koningshuis, eindelijk tot een nieuwe grondwet. Deze kon echter niet op universele steun rekenen. Etnische bevolkingsgroepengroepen in de Terai voelden zich erdoor achtergesteld ten opzichte van de bergbewoners. 

Demonstranten blokkeerden in 2015 enkele maanden lang de grens met India, wat tot nijpende tekorten aan brandstoffen en goederen leidde.

Staatsinrichtinig,

De koning van Nepal was tot 1990 een absolute monarch. Koning Birendra heeft na enorme volksprotesten en een groeiende communistsiche beweging een referendum uitgeschreven. Daarna werden noodzakelijke staatshervormingen doorgevoerd en Nepal omgevormd tot een parlementaire democratie. De laatste koning probeerde meer macht naar zich toe te trekken. Hij hoopte zo effectiever de volksopstand en andere problemen te kunnen aanpakken. 

5 februari 2005 nam toenmalig koning Gyanendra van Nepal na een periode van grove schendingen van mensenrechten in Nepal alle macht in handen. Hij nam zelf het premierschap op zich. Op 18 mei 2006 ontnam het parlement hem zijn gezag over het leger, zijn juridische immuniteit en zijn vrijstelling van het betalen van belasting. Volgens premier Koirala weerspiegelde deze beslissing, die unaniem werd aangenomen, de stemming onder het volk. Gyanendra verloor ook zijn formele positie als staatshoofd.   

De term ‘Zijner Majesteits regering’ werd vervangen door ‘de Nepalese regering’. De koning trad terug na wekenlange straatprotesten. Ook de Indiase drong erop aan dat hij het veld zou ruimen. Maar daar gaat het Nepalese volk toch over, of de koning moet opkrassen!

Sinds 28 mei 2008 is Nepal, na een parlementair meerderheidsbesluit, een republiek.

21 juli 2008 werd Ram Baran Yadav (arts, voormalig minister van gezondheidszorg) gekozen tot de eerste president van de republiek Nepal. 

                                                      ——-

Afghanistan

De naam Afghanistan betekent letterlijk Land van de Afghanen. De Pathanen begonnen de benaming Afghaan voor zichzelf te gebruiken vanaf de islamitische periode. Volgens W.K. Frazier Tyler, M.C. Gillet en andere geleerden , “komt het woord Afghaan voor het eerst in de geschiedenis voor in de Hudud-al-Alam in 982“.Het laatste deel van de naam Afghanistan stamt af van het Perzische woord stān (staat of land). 

De Engelse benaming Afghanland dat in verschillende verdragen tussen Kadjaren en Engeland voorkomt over de landen bewoond door Pathaanse stammen (modern Zuidoost Afghanistan), tussen Perzië en voormalig Brits-Indië, werd door de Afghanen overgenomen en werd Afghanistan.

Vanaf de 18e eeuw, toen Ahmad Shah Durrani een regering vormde op basis van het Pashtunwali, werd Afghanistan bij zijn huidige naam genoemd. Afghanistan werd internationaal als officiële naam erkend tijdens de heerschappij van Abdoer Rahman Khan. Vóór de 18e eeuw werd Afghanistan aangeduid als Khorasan en nog vroeger als Aryana (ook wel gespeld als Ariana).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *