South Asian History

Basisinformatie geschiedenis van 

 Zuid Azie, met name over India, Pakistan. 

 

 

1 De kwestie-Kasjmir is niet alleen een kwestie van een geschil tussen India en Pakistan,maar is een strijd voor de onafhankelijkheid van 16 miljoen Kasjmiri’s en een zaak voor de eenheid van het verdeelde Jammu en Kasjmir. 

 

2. De staat Jammu Kashmir (of een deel daarvan) is geen wettelijk constitutioneel onderdeel van enig land. 

 

3. Geen enkele persoon, groep, politieke partij, wetgevende vergadering of regering binnen of buiten de staat Jammu Kashmir heeft het recht om te beslissen over de politieke toekomst of constitutionele status van Jammu en Kasjmir zonder toestemming van het Kasjmiri-volk. Geen van dergelijke beslissingen, of ze nu in het verleden of heden zijn genomen of in de toekomst worden genomen, zal van enige juridische of constitutionele betekenis zijn. 

 

4. De staat Jammu Kashmir is een integrale politieke entiteit en de Kashmiri’s erkennen geen enkele internationale overeenkomst die tot doel heeft de status-quo van een verdeeld en bezet Kasjmir permanent te handhaven respectievelijk te behouden. 

 

5. Alleen het Kasjmiri-volk heeft het recht te beslissen over de constitutionele toekomst van Kasjmir, het politieke, economische en sociale systeem en de aard van de betrekkingen met andere landen. Elke oplossing voor de kwestie Kasjmir zonder het Kasmiri volk erbij te betrekken en/of van buitenaf wordt opgedrongen heeft geen juridische status. 

 

6. De enige oplossing voor het Kashmirvolk is de eenwording en onafhankelijkheid van de staat Jammu en Kasjmir. 

 

7. Het einddoel van het Jammu Kashmir Bevrijdingsfront is de daadwerkelijke bevrijding van Kashmir.  

In een onafhankelijk Kasjmir willen we een samenleving opbouwen waarin : 

 

a) iedereen religieuze, politieke en sociale vrijheid heeft en de universele mensenrechten worden gerespecteerd, 

 

b) het staatssysteem is gebaseerd op de universele grondslagen van democratie, sociale en economische rechtvaardigheid, 

 

c) door de staat aan de basisbehoeften van de bevolking wordt voorzien, zoals onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid, huisvesting, openbaar vervoer en burgers die getroffen worden door werkloosheid in aanmerking komen voor een uitkering om in de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud te voorzien, 

 

d) waar de staat fundamentele mensenrechten garandeert zoals recht op leven, vrijheid en eigendom; vrijheid van meninguiting, vrijheid van vereniging en vergadering, gelijke rechten en kansen voor iedereen. 

 

e) geen enkele persoon of groep individuen apart wordt behandeld (gediscrimneerd) op basis van religie, geslacht, ras of taal en geen enkel deel van de staat is superieur aan andere delen van de staat en geen enkele raciale of taalkundige groep van de samenleving staat superieur aan enige andere raciale of taalkundige groep van de samenleving. De achtergestelde gebieden van ons land moeten worden ontwikkeld met behulp van onderwijs- en  gezondheidszorgvoorzieningen, openbaar vervoer en economische maatregelen.Om de uiteindelijke bevrijding te bereiken is de volledige onafhankelijkheid van Jammu en Kashmir van fundamenteel belang. Daarom zal  het Front zich op dit moment meer concentreren op de kwestie van het elimineren van de verdeling van Kasjmir en alle diplomatieke middelen inzetten om een volledig onafhankelijke staat te bereiken. 

 

8. In de historische context is de Kasjmir Bevrijdingsbeweging een beweging voor de bevrijding van de Kasjmiri’s en zij dient als legitiem te worden beschouwd. Net als alle andere bevrijdingsbewegingen en volkeren in de wereld 

 

die strijden voor zelfbeschikingsrecht, zoals de Koerden, Palestijnen, Tamils, Ronghinya. De strijd voor zelfbeschikking en nationale onafhankelijkheid dient gebaseerd te zijn op een strategie in overeenstemming met de eisen van de moderne wereld. 

 

 9. Het is de nationale verantwoordelijkheid van elke patriottische Kasjmiri, ongeacht of hij of zij binnen of buiten Jammu en Kasjmir verblijft, actief deel te nemen aan de bevrijdingsbeweging. 

 

10. Alle sektarische, geografische en taalkundige vooroordelen zijn een dodelijk gif voor de vitale nationale belangen en de bevrijdingsbeweging. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van elke patriottische Kasjmiri en de Kasjmiri-organisatie al deze vooroordelen te bestrijden. 

 

11. Alleen het Kasjmiri-volk en hun gekozen vertegenwoordigers hebben het recht te beslissen over kwesties met betrekking tot de interne constitutionele, politieke, economische en sociale zaken van staat en maatschappij. En over de aard van de buitenlanse betrekkingen van de staat met andere landen. 

 

Geen enkele buitenlandse macht mag de Kasjmiri bevolking hun wil opleggen met betrekking tot voornoemde kwesties. 

 

12. De volledige onafhankelijkheid van de gebieden Kasjmir, Gilgit en Baltistan moet worden hersteld. 

 

13. Een democratische regeringsvorm is niet alleen het grondrecht van de volkeren van deze gebieden, maar het is ook van vitaal belang voor de bevrij

 

 

 

 

VN gaf Kashmir ín 1948 recht  

zelf te beslissen over hun toekomst 

 

De Verenigde Naties gaven in hun verklaring van 13 augustus 1948 aan de bevolking van Kashmir toestemming zelf te beslissen over hun soevereiniteit : 

 

1) aansluiting bij Pakistan 

2) of aansluiting bij India 

3) of onafhankelijkheid. 

 

Kashmir heeft een geschiedenis van duizenden jaren. 

Tot 1947 is Kashmir altijd onafhankelijk geweest. Het  grenst aan India, Pakistan, China, Afghanistan en Tadjikistan. 

Er zijn 21 dynastieën (koningshuizen) geweest. 

De inheemse bevolking was verdeeld in 18 groepen. 

Ruim 480 jaar hebben moslims Kashmir geregeerd. 

Kashmir is 245 jaar onafhankelijk geweest. 

 

Van 1420 tot 1470 was de uit Afghanistan stammende Zain ul Abidin sultan. 

In 1586 heeft de Indiase koning Mughal Akbar Kashmir geannexeerd. 

In 1818 heeft de Sikh-koning Ranyit Singh Kashmir aangevallen. 

1947 werden India en Pakistan onafhankelijk van het Britse kolonialisme.  

Kashmir verloor toen zijn onafhankelijkheid. 

 

Volgens VN heeft Kashmir 16 miljoen inwoners. Qua inwonertal is het groter dan 132 landen. 

Kashmir is nooit een deel van Pakistan of India geweest. Kashmir heeft een oppervlakte van 84.471 km2. 

 

Februari 1985 werd Maqbool But in India opgehangen omdat hij een onafhankelijkheidsstrijder was. 

 

Hij was de leider van het JKLF en behoort tot de martelaren in de strijd voor zelfbeschikking. 

 

1947 werd Pakistan van India gescheiden en door het Verenigd Koninkrijk onafhankelijk verklaard. Sindsdien is een groot deel van Kashmir ingelijfd door India 

 

Zelfbeschikkingsrecht voor Kashmir! 

Stop de bezetting door India! 

 

Sinds de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947 wordt een groot deel van Kashmir bezet door India. 

 

2 augustus 2019 trok de regering van Modi van India de beperkte autonomie in.  

Sinds die datum is Kashmir van de buitenwereld afgesloten en geldt er ’s avonds en ‘s nachts een uitgaansverbod (curfew). Onafhankelijke media worden niet toegelaten, telefoon- en -internetcontacten werden onmogelijk gemaakt.  

 

Er is gebrek aan voedsel, medicijnen. 

 

Woningen worden binnengevallen door militairen. Scholen en colleges zijn gesloten. 

 

Normaal leven is onmogelijk gemaakt door de Indiase bezettingsmacht. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *